Tiêu Chuẩn Sản Xuất và quản lý ISO ( Vương Quốc Anh )

Tiêu Chuẩn Chứng nhận sản phẩm CE ( Khối EU - Liên Minh Châu Âu ) gồm 28 nước : Anh, Ý , Thụy Điển...

 

        

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một trong số các tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ( UKAS - United Kingdom Accreditation Service) – là Cơ quan công nhận của Vương Quốc Anh, hoạt động trong lĩnh vực công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp gồm: công nhận các tổ chức chứng nhận, công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn và công nhận tổ chức giám định.)

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cũ và nhằm mục tiêu cung cấp các hệ thống quản lý chất lượng có thể đem lại những lợi ích thực sự cho tổ chức của bạn để giúp bạn quản lý hiệu quả công việc kinh doanh và thực hiện theo những phương pháp thực hành tốt nhất.

Chứng nhận ISO 9001  là công ty có hệ thống quản lý tạo nền móng vững chắc để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, tạo động lực cho nhân viên và liên tục cải tiến.

Một số lợi ích mà khách hàng của doanh nghiệp sẽ nhận được khi doanh nghiệp có tiêu chuẩn quản lý  ISO :

•    Chất lượng và dịch vụ được cải thiện
•    Giao hàng đúng hạn
•    Thái độ đúng đắn ngay từ đầu
•    Sản phẩm trả lại và phàn nàn ít hơn
•    Đánh giá độc lập chứng minh cam kết về chất lượng

 

 

    ******

 

       

 

CE - ký hiệu bắt buộc phải có trên những sản phẩm muốn được bán tại Liên minh Châu Âu. Cụ thể hơn, khi một thiết bị có ký hiệu CE trên máy, nó đã đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu quy định để có thể bắt đầu bán tại các nước thành viên EU. Ngoài ra, với chứng chỉ CE, những đồ điện tử sẽ dễ dàng được vận chuyển, trao đổi và buôn bán qua lại giữa các nước trong EU.
*Bốn con số tiếp nối chữ CE cho biết công ty bên thứ ba nào chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp chứng nhận cho sản phẩm (các hãng sản xuất không được phép tự cấp chứng chỉ CE).

CE là ký hiệu khẳng định chất lượng của các nước EU

 

 

  ******

 

 

     

 

Mã Vạch  

Hệ thống EAN (European Article Number) được thiết lập bởi các sáng lập viên là 12 nước châu Âu với tên gọi ban đầu là Hội EAN (European Article Numbering Association), được sử dụng từ năm 1974 ở châu Âu và sau đó phát triển nhanh chóng, được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Chính vì lý do này nên từ năm 1977, EAN trở thành một tổ chức quốc tế với tên gọi EAN quốc tế (EAN International).

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải
+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu.
+ Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số.
+ Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp.
+ Số cuối cùng là số kiểm tra.